Bảng giá / BẢNG GIÁ APP BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ TRÊN DI ĐỘNG

BẢNG GIÁ APP BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ TRÊN DI ĐỘNG

Chi phí triển khai APP Bảo hành điện tử trên di động theo các hình thức như: kích hoạt bảo hành, quét mã QR Code, quản lý thông tin Đại lý, tích điểm, thưởng tiền cho đối tác.

Bảng giá chi tiết:

# Hạng mục Chi phí Chi tiết
1  Thiết kế App Bảo hành điện tử 29,900,000 vnd/gói Xây dựng ứng dụng trên di động
2  VPS lưu trữ dữ liệu 6,000,000 vnd/năm Lưu trữ dữ liệu
3  Đăng ký dịch vụ iOS 2,200,000 vnd/năm Đăng ký tài khoản trên store của iOS
4  Đăng ký dịch vụ Google 2,200,000 vnd/lần Đăng ký tài khoản trên store của Google

Yêu cầu các chức năng riêng trên Ứng dụng, vui lòng liên hệ để tư vấn.