Hướng dẫn lập trình SMS
Để lập trình và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, lập trình viên phải có tài khoản trên hệ thống và thông tin tài liệu API

Hãy Đăng ký tài khoản để được cấp thông tin tài khoản.

Tài liệu API tại link: . Trong tài liệu đã có sẵn các code demo để lập trình viên tham khảo.

Việc tích hợp thông tin dịch vụ API  SMS sẽ có kỹ thuật hỗ trợ qua teamview hoặc Skype