Giải đáp thắc mắc
API là gì?
API là viết tắt của Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng): là phương thức kết nối với các thư viện phần mềm hay các ứng dụng khác. Hỗ trợ đầy đủ các phương thức: Get/Post/Put/Delete dữ liệu

API SMS là gì?
SMS API là giao thức kết nối để sử dụng các dịch vụ SMS thông qua API (Application Programing Interface : giao diện lập trình ứng dụng). Nằm trên nền SMS, các kết nối từ SMS API sẽ giao tiếp với nền tảng SMS để triển khai các ứng dụng SMS. Việc lập trình SMS sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua các giao thức này.

Có thể kết nối bằng tấtcả các ngôn ngữ lập trình thông dụng: ASP, PHP, .Net, thậm chí có thể kết nối thông qua HTML
Chạy đa nền : Unix, Windows, Mac

Cơ chế hoạt động:
- Kết nối thông qua Web Services : POST/GET, SOAP
- Hỗ trợ gửi tin nhắn SMS thông qua giao thức SMTP, SMPP ( tích hợp vào các ứng dụng chuẩn theo giao thức này )

Một số ứng dụng được xây dựng từ SMS API
- Triển khai các giải pháp SMS marketing, Mobile marketing
- Lập trình SMS tích hợp hệ thống báo cáo, các thông tin quản lý vào website
- Hệ thống quản lý : ERP, CRM, CMS....
- Các phần mềm SMS sử dụng cho mục đích giao tiếp với khách hàng/ điều khiển nhân viên
- Báo động, tin khẩn cấp
- Tin tức đặc biệt
- Báo giá (chủ động gửi SMS): vàng, chứng khoán, sổ xố, bóng đá...

Lập trình API
Tài liệu API của phần mềm bảo hành điện tử