Bảng giá / BẢNG GIÁ PHẦN MỀM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi phí triển khai phần mềm Bảo hành điện tử theo các hình thức bảo hành như Website bảo hành, nhắn tin kích hoạt SMS, quét mã QR Code, APP bảo hành điện tử trên di động hoặc in tem bảo hành điện tử.

Bảng giá chi tiết:

# Gói phần mềm Chi phí
1 Gói Bảo hành điện tử trên Website
2,900,000 vnd/năm
2 Gói Bảo hành điện tử trên Website & SMS 2,900,000 vnd/năm
3 Gói Bảo hành điện tử bằng mã QR Code 4,900,000 vnd/năm
4 Gói phần mềm quản lý và Tem bảo hành SMS 2,900,000 vnd/năm
5 Gói phần mềm quản lý và Tem bảo hành QR Code 4,900,000 vnd/năm
6 Module Tích điểm - Đổi quà SMS  4,900,000 vnd/năm
7 Gói In tem phủ cào bảo hành điện tử SMS & QR Code 6,000,000 vnd/lô