Phần mềm Bảo hành điện tử

Bảo hành điện tử cho sản phẩm bằng SMS, QR Code hay APP với phần mềm quản lý hiện đại và hiệu quả tích hợp vào website Doanh nghiệp

Giải pháp QR CODE

Tem bảo hành điện tử là loại tem có chứa thông tin bảo hành của sản phẩm mà nó được dán lên. Chỉ cần thao tác đơn giản, quét mã QR Code hoặc nhắn tin SMS.

Tem bảo hành điện tử

Tem bảo hành điện tử tích hợp SMS và QR Code chứa thông tin bảo hành của sản phẩm. Chỉ cần thao tác đơn giản, quét mã QR Code hoặc nhắn tin SMS là khách hàng có thể xem thông tin.