Kích hoạt bảo hành điện tử

Kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm bằng SMS với phần mềm quản lý hiện đại và hiệu quả chỉ với một tin nhắn duy nhất.

Thiết kế ứng dụng di động

Thiết kế ứng dụng bảo hành trên di động phục vụ hoạt động tra cứu, kích hoạt bảo hành điện tử và hỗ trợ sữa chữa bảo hành cho khách hàng.

Xác thực điện tử

Giải pháp chống giả bằng SMS nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh và thương hiệu bằng các dịch vụ tin nhắn chống giả kết hợp với tem chống giả SMS