Kích hoạt bảo hành điện tử

Kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm bằng SMS với phần mềm quản lý hiện đại và hiệu quả chỉ với một tin nhắn duy nhất.

Trạm bảo hành

Hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ sửa chữa bảo hành tại Trạm đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý và hỗ trợ dịch vụ bảo hành cho khách hàng

Thiết kế ứng dụng di động

Thiết kế ứng dụng bảo hành trên di động phục vụ hoạt động tra cứu, kích hoạt bảo hành điện tử và hỗ trợ sữa chữa bảo hành cho khách hàng.