Thỏa thuận sử dụng
1. Quy định chung

Bạn phải cung cấp đúng, đầy đủ và trung thực các thông tin cá nhân/công ty.
Nội dung tin nhắn ( phản hồi hoặc chủ động gửi đi) không được:
+ Mang tính chính trị, mâu thuẩn tôn giáo.
+ Trái thuần phong mỹ tục, hoặc các vấn đề chính trị.
+ Các thông tin khiêu dâm
+ Các thông tin làm trái pháp luật

Không đươc sử dụng hệ thống vào việc tấn công, phá hoại,.. hoặc gửi SPAM SMS. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý, khóa tài khoản, xóa tin nhắn mà không cần thông báo trước.

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật với các dịch vụ nội dung dựa trên hệ thống, khi cần thiết hợp tác với các cơ quan điều tra, chúng tôi có thể sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của bạn.

Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm khắc : khóa tài khoản, xóa tin nhắn mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không thanh toán tiền cho những tài khoản vi phạm một trong các điều khoản trong quy định chung.

2. Quy định về chống SPAM SMS của mạng viễn thông

Trách nhiệm về xử lý tin nhắn Spam thuộc về 3 đối tượng : Telco, Nhà cung cấp SMS, Khách hàng sử dụng dịch vụ SMS

- Telco: đưa ra quy định và áp dụng vào các đầu số để đối soát doanh thu hàng tháng. Telco sẽ không trả tiền cho đầu số về những tin nhắn SPAM này .

- Nhà cung cấp SMS cụ thể là Công ty TNHH Công nghệ Blue Data thiết lập hệ thống kỹ thuật để ngăn chặn những tin nhắn SPAM . Tuy nhiên , hình thức spam SMS ngày càng đa dạng và vì phụ thuộc vào mạng viễn thông nên tỉ lệ tin nhắn Spam vào được hệ thống SMS Gateway vào khoảng 5 - 10 % .

- Khách hàng: có trách nhiệm giải thích cho khách hàng hiểu rõ những quy định của Telco . Đây là cách tốt nhất hạn chế những tổn thất doanh thu mà tin nhắn Spam gây ra .

3. Quy định của mạng Viettel (098, 097, 096, 0168...)

Không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
Không được gửi quá 10 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
Không được gửi quá 100 tin nhắn trong vòng 24 giờ.

4. Đối với hệ thống VinaPhone (091, 094, 0123...)

Không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút.
Không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút.
Không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ.
Không được gửi quá 300 tin nhắn trong vòng 24 giờ.

5. Đối với hệ thống Mobifone (090, 093, 0122...)

Không được sử dụng các dịch vụ nhắn tin tới các số 8xxx quá 150.000 đồng (đã bao gồm VAT) trong 1 ngày ( từ 0h00:00 đến 23h59:59).
Lưu ý thêm : đối với các SIM khuyến mại trả trước đã được cộng tiền vào tài khoản, người dùng không thể nhắn tin đến các đầu số 8xxx do hạn chế từ phía Mobifone.

6. Đối với hệ thống SMS Hosting

Gửi không quá 1000 SMS/1h
Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung SMS gửi đi.
Chúng tôi không hỗ trợ SMS Hosting gửi đến các đầu số 8xxx hoặc 1900xxxx để tránh các rắc rối phát sinh.

Tất cả khách hàng của có trách nhiệm tuân thủ những quy định này trong thời gian sử dụng các dịch vụ.
Chúng tôi giữ quyền thay đổi nội dung quy định này để đảm bảo hoạt động được thông suốt, bạn cần tuân thủ các điều luật này. Chúng tôi sẽ thông báo trước đến khách hàng ít nhất 15 ngày về việc thay đổi nội dung quy định này.