Bảng giá / BẢNG GIÁ MÁY IN TEM QR CODE

BẢNG GIÁ MÁY IN TEM QR CODE

Bảng giá gói phần mềm Bảo hành điện tử Web & SMS triển khai trọn gói:

# Gói phần mềm Chi phí Chi tiết
3 Gói Bảo hành QR Code 4,900,000 vnd/năm Xem mô tả
5 Gói Tem bảo hành QR Code 4,900,000 vnd/năm Xem mô tả
Tải bảng giá phần mềm bảo hành điện tử