Tính năng SMS 2ways
2-Way SMS là cơ chế giao tiếp 2 chiều thông qua SMS. Với mỗi tin nhắn SMS được gửi đi, người nhận có thể phản hồi ý kiến ngay lập tức theo một cách thức đơn giản nhất.

Mô hình ứng dụng:
- Lên kế hoạch marketing, và phương thức xử lý khi có SMS hồi âm
- Gửi SMS đến tất cả người dùng Nhận tin nhắn hồi âm và xử lý
Nếu tin nhắn thông thường -> lưu lại
Nếu tin nhắn hỏi đáp -> trả lời
Nếu tin nhắn nằm trong một chuỗi tin ( sms survey )-> xử lý theo quy trình định sẵn
Thống kê và phân tích
Phân tích vùng/miền/thành phố
Mức độ hồi đáp, quan tâm
Đưa ra các lời gợi ý cho việc kinh doanh...

Mục đích sử dụng:
Môi trường ứng dụng tiềm năng nhất chính là quảng cáotiếp thị! Không còn nghi ngờ gì nữa, 2-way SMS là công cụ thuận tiện nhất cho các kế hoạch quảng cáo lớn, các maketer sử dụng chúng trong các chiến dịch mobile marketing đến một số lượng lớn người dùng. Với một hệ thống cơ sở dữ liệu tốt, việc tiếp thị trực tiếp ( direct marketing, sms survey ) có thể đem lại nhiều thông tin quý giá trong thời gian nhanh nhất.