Trạm bảo hành
Các giải pháp Trạm bảo hành
Hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ sửa chữa bảo hành tại Trạm đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý và hỗ trợ dịch vụ bảo hành cho khách hàng
Bảo hành và Hỗ trợ kỹ thuật
 
Mở rộng các chức năng
 
Triển khai phần mềm bảo hành tại Trạm