Hướng dẫn lập trình SMS
Để lập trình và sử dụng dịch vụ SMS của Fibo, lập trình viên phải có tài khoản và thông tin tài liệu API SMS.

Hãy Đăng ký tài khoản SMS để được cấp thông tin tài khoản.

Các thông số dịch vụ SMS bao gồm:
- Mã dịch vụ SMS Hosting (service type): 1
- Mã dịch vụ SMS Brandname: 4929

Tài liệu API SMS của Fibo tại link: http://fibosmsmarketing.com/tai-lieu. Trong tài liệu đã có sẵn các code demo để lập trình viên tham khảo.

Việc tích hợp thông tin dịch vụ API  SMS sẽ có kỹ thuật của Fibo hỗ trợ qua teamview hoặc Skype: kythuatsms