Giải pháp tích hợp
Các giải pháp Giải pháp tích hợp
Giải pháp tích hợp
Tích hợp SMS vào Ứng dụng di động
 
Tích hợp SMS vào các Website thương mại điện tử
 
Sau khi khách hàng đã đăng ký thông tin để sử dụng dịch vụ, hệ thống sẽ tự động gửi mã code vào điện thoại của khách hàng để khách hàng xác nhận trong hệ thống hoặc nhắn tin theo cú pháp để kích hoạt
 
Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh và điện lực các tỉnh đã triển khai công tác chăm sóc khách hàng sử dụng điện qua tin nhắn SMS, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
 
Quản lý kỹ thuật hay phòng công nghệ không cần phải chú tâm kiểm tra lỗi hệ thống nếu đã tích hợp SMS vào toàn bộ hệ thống và SMS có nhiệm vụ thông báo cho người quản lý biết thông tin khi có vấn đề phát sinh.
 
Nhà trường và phụ huynh chủ động trong việc quản lý học sinh và các trường đại học, cao đẳng chủ động việc quản lý sinh viên bằng các thông báo SMS đến số điện thoại đã đăng ký
 
Hệ thống quản lý bán hàng giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ thông tin đơn hàng, kho, khách hàng và chi phí, với SMS được tích hợp vào hệ thống doanh nghiệp chủ động nắm thông tin và chủ đông quảng cáo các chương trình khuyến mãi để bán hàng hay chăm sóc khách hàng tốt hơn