Tin tức - Sự kiện / Dịch vụ khác

Lập trình SMS

Lập trình SMS là dịch vụ lập trình các ứng dụng, website có tích hợp SMS vào trong hệ thống trên. Hỗ trợ phân tích chi tiết các yêu cầu của khách hàng và hiện thực bằng phụ lục chức năng trước khi tiến hành thực hiện dự án