Tính năng SMS Hosting
Dịch vụ SMS Hosting là dịch vụ tin nhắn giá rẻ và là gói dịch vụ cơ bản trong hệ thống SMS, khách hàng có thể trải nghiệm và sử dụng trước khi sử dụng các dịch vụ tin nhắn chuyên nghiệp khác.

Tin nhắn SMS Hosting sử dụng các đấu số di động ngẫu nhiên (không thương hiệu) với chi phí rẻ, tiết kiệm nhưng mức độ lan tỏa thông điệp nhanh chóng và chính xác.

Tính năng:
- Tên người gửi: +8412343xxxxx 
- Tốc độ: 6000 sms/giờ 
- Độ dài thương hiệu: không có 
- Nhận dạng thương hiệu: thấp 
- Độ dài tin nhắn: 160 ký tự/sms 
- Đáp ứng chính: thông báo, quảng cáo, khuyến mãi 
- Chiều tương tác: 1 chiều 
- Nhà mạng hỗ trợ: tất cả

Dịch vụ SMS Hosting được xây dựng trên nền tảng ảo hóa SMS thực hiện, là lựa chọn rẻ nhất trong các gói dịch vụ SMS

Hình ảnh của dịch vụ tin nhắn SMS Hosting:

sms hosting

Khách hàng có thể chủ động gửi các nội dung tin nhắn quảng cáo, chăm sóc khách hàng hoặc tích hợp vào mọi hệ thống website hay phần mềm bằng các hàm API.

Tham khảo:
- Dịch vụ SMS Hosting
- Bảng giá SMS Hosting
- Đăng ký sử dụng SMS Hosting
- Hướng dẫn sử dụng SMS Hosting
- Đăng ký dùng thử SMS Hosting