Tính năng SMS Brand Name
Dịch vụ SMS Brand Name có 2 loại:
- SMS Brand Name dành cho quảng cáo
- SMS Brand Name dành cho chăm sóc khách hàng

1. Dịch vụ SMS Brand Name dành cho Quảng cáo


- Là dịch vụ quảng cáo tin nhắn có đi kèm thương hiệu của doanh nghiệp, số ký tự là 122 ký tự/ tin nhắn, nếu vượt qua 122 ký tự được tính làm 2 tin nhắn

- Khách hàng không được chủ động gửi tin quảng cáo BrandName, nhà mạng sẽ gửi giúp cho khách hàng với nội dung tin nhắn, danh sách số điện thoại mà khách hàng tập trung gửi cho nhà mạng.

- Để gửi được tin nhắn quảng cáo bằng BrandName khách hàng phải có bản Scan Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận thương hiệu để đối chiếu tên BrandName.

- Tin nhắn sẽ được nhà mạng gửi sau 2 ngày, vì vậy khi có yêu cầu gửi tin nhắn quảng cáo, khách hàng phải chuẩn bị nội dung trước 2 ngày.

- Nội dung tin nhắn mang tính chất bán hàng, quảng cáo, giảm giá, giới thiệu sản phẩm...

- Số lượng tin nhắn trong một đợt gửi quảng cáo tối thiểu 100 sms/mạng

- Khách hàng đính kèm số điện thoại để nhận nội dung quảng cáo có đúng với yêu cầu hay không.

- Báo cáo sau khi gửi xong sẽ được chuyển trực tiếp đến mail của khách hàng.


2. Dịch vụ SMS Brand Name dành cho Chăm sóc khách hàng


- Là dịch vụ tin nhắn chăm sóc khách hàng, nội dung tin nhắn không được mang tính chất quảng cáo, bán hàng.
- Khách hàng sẽ chủ động gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng theo nội dung đã đăng ký trước với nhà mạng, hệ thống quản lý và gửi tin nhắn  cho khách hàng sau khi đăng ký tài khoản SMS

- Số ký tự trong một tin nhắn là 160 ký tự, nếu vượt qua 160 kỹ tự được tính làm 2 tin nhắn.

- Xem quy trình đăng ký SMS BrandName dành cho chăm sóc khách hàng tại đây

Xem thêm:
- Dịch vụ SMS BrandName
- Quy trình đăng ký SMS BrandName
- Bảng giá SMS BrandName