Bảng giá SMS Hosting

Bảng giá dịch vụ tin nhắn SMS Hosting:


Quý khách hàng, đối tác có thể yêu cầu báo giá dịch vụ SMS Hosting tốt nhất với yêu cầu chi tiết về sản lượng tin nhắn trong hàng tháng.
Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ SMS Hosting trước và đối soát thanh toán trả sau.


Tham khảo: