Tin tức - Sự kiện / Tin tức

Triển khai bảo hành điện tử cho sản phẩm điện gia dụng

Kích hoạt bảo hành điện tử cho sản phẩm điện gia dụng với mục đích tăng cường chất lượng bảo hành và giảm chi phí dịch vụ cũng như mở rộng thương hiệu