Ứng dụng bảo hành tại Hãng
Các giải pháp Ứng dụng bảo hành tại Hãng
Cung cấp hệ thống quản lý bảo hành tập trung tại Hãng và phân quyền sử dụng tài khoản cho các trạm bảo hành trên toàn quốc trên cùng một hệ thống
Bảo hành là công tác được thực hiện sau quá trình bán sản phẩm cho khách hàng. Đối với công ty sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị thì đây là một công đoạn cần triển khai để hỗ trợ khách hàng.
 
Với cấu trúc thiết kế dạng module, hệ thống phần mềm bảo hành dễ dàng bổ sung các tính năng mới khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hay đáp ứng các yêu cầu quản trị. Các tính năng mới được nâng cấp, mở rộng được tích hợp và kết nối cùng với hệ thống cũ mà không ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của phần mềm trong quá trình thực hiện và tạo thành một thể thống nhất hoàn thiện hơn.
 
Tư vấn triển khai trực tiếp tại trạm bảo hành ủy quyền
 
Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật
 
Tích hợp vào các hệ thống khác