Ứng dụng bảo hành tại Hãng
Các giải pháp Ứng dụng bảo hành tại Hãng
Cung cấp hệ thống quản lý bảo hành tập trung tại Hãng và phân quyền sử dụng tài khoản cho các trạm bảo hành trên toàn quốc trên cùng một hệ thống